Sportovní a turistické centrum Jestřebích hor

nabízí ubytování v Úpici ve svých třech ubytovacích zařízeních. V Městském penzionu, Ubytovně Sparta a v Kempu Radeč. Celkově nabízíme ubytování pro 96 osob. Ubytování je vhodné jak k soukromé rekreaci, tak pro kolektivy, ke sportovním soustředím a školám v přírodě.

Rodinné pasy

Ve všech střediscích poskytujeme držitelům platných Rodinných pasů slevu na ubytování 10%. Držitelem pasu se rozumí osoba, jejíž jméno je uvedeno na zadní straně karty, sleva se vztahuje na členy rodiny držitele. Držitelem karty je rodič. Členy rodiny se rozumí rodiče a jejich děti do 18 let. Počet dětí na něž se sleva vztahuje je neomezen. Podkladem pro poskytnutí slevy pro celou rodinu je předložení alespoň jedné karty Rodinný pas. Další informace na www.rodinnepasy.cz.