Sportovní a turistické centrum Jestřebích hor (STC)

je subjektem, který zřídilo Město Úpice, za účelem spravování a provozování následujících ubytovacích zařízení – městského penzionu, ubytovny Sparta a kempu Radeč. Ubytovací zařízení STC jsou velmi vhodná pro pořádání škol v přírodě, školní výlety, ozdravné pobyty dětí, soustředění sportovních kolektivů (míčové hry, vodácké sporty, cyklistika, lyžařské zájezdy, atd.), turistiku ve všech jejich formách i kulturně poznávací činnost – jde o region proslulý hornictvím, úpickou hvězdárnou, bratry Čapkovými, Boženou Němcovou a „jejím“ Ratibořickým údolím apod. Při ubytování v některém z uvedených ubytovacích zařízení je možné využít celou řadu sportovních zařízení v Úpici a jejím blízkém okolí.
ubytovani_01ubytovani_03
vylet_01vylet_03
 

Navštivte Historickou
naučnou stezku Úpice

Přijměte pozvání na procházku Úpicí, městem, které v 1. polovině 20. století bylo průmyslovou metropolí evropského významu a do dnešních dnů se může chlubit honosnými vilami továrnických rodin.

Pustit video

Úpice v současnosti

Partneři Sportovního, turistického a ubytovacího centra Jestřebích hor