Rezervační a stornovací podmínky v ubytovacích zařízeních Sportovního a turistického centra Jestřebích hor v Úpici (STCJH)

Ubytování poskytujeme po předchozí rezervaci a domluvě. Služby recepce nejsou poskytovány nepřetržitě.

 1. V případě storna objednaného ubytování a služeb uhradí zájemce storno poplatek ve výši:
  – 30 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu.
  – 50 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 14 dní před termínem nástupu.
  – 100 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 7 dní před termínem nástupu nebo
  zájemce nenastoupí k pobytu v den příjezdu.
 2. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě zvlášť závažných důvodů (úmrtí, vážné onemocnění), objednavatele (nutno doložit).
 3. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele. V případě, že nebude možné poskytovat ubytování ve vámi zvoleném termínu z důvodu restrikcí ze strany Vlády ČR ( či Ministerstva zdravotnictví ČR, Královehradeckého kraje nebo KHS) spojené s pandemií koronaviru, bude vám záloha vrácena v plné výši a to bez uplatnění storno poplatku.
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení objednávky doručeno ubytovateli, resp. Objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu 2. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká STCJH povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí převodním příkazem, a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).
 6. Rezervace se strany STCJH je závazná až po zaplacení zálohy za pobyt.
 7. Při rezervaci, prosíme, uvádějte své jméno, adresu a kontakt (telefon nebo e-mail), který si přejete být informování o stavu vaší rezervaci (telefon, e-mail), dále požadovaný termín ubytování a do poznámky případně další požadované služby. Rezervace bude závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.
 8. Jakmile bude vaše rezervace potvrzena, zašleme vám na uvedený kontaktní e-mail rezervační smlouvu s požadavkem na úhradu zálohy. Fakturační údaje budou uvedeny v rezervační smlouvě.
 9. Teprve po uhrazení zálohy budou váš pobyt a objednané služby plně rezervovány dle výše uvedených podmínek.

Tyto rezervační a stornovací podmínky jsou platné od 1. 1. 2023.

Jsme plátci DPH.
Sportovní a turistické centrum Jestřebích hor v Úpici
Dr. A. Hejny 133, 542 32 Úpice
IČO 75060973, DIČ CZ75060973
stcjh@upice.cz
www.stcjh.cz