Sportovní a turistické centrum Jestřebích hor

Návrh rozpočtu na rok 2022
Městský penzion, Ubytovna Sparta, Hřiště Sparta, tenisové kurty, Areál kempu a koupaliště Radeč, Městský sál, Sociální ubytovna, Sportovní areál na Lánech, Loutkové divadlo a dětská hřiště
Výdaje
položkanázevčástka v tis. Kč
501materiál240čistící prost., kancelářské prost., materiál na opravy
502energie870pension, kemp, Sparta, sál, soc. ubyt., loutkové divadlo
504zboží200
511opravy a údržba250
518služby706poštovné, internet, telefony, reklama, vč. údržby hřiště Sparta, Lána a kurty
521mzdy27655stálých zam., 1 sez. zam., 3 zam. ÚP, 3 správci městských hřišť
524zákonné pojištění845
527, 528FKSP, přísp. na strav.50
538silniční daň5
549jiné ostatní náklady40pojistka
551odpisy57
558drobný majetek50
celkem výdaje6.078 tis. Kč
Příjmy
602z ubytování1500
603z pronájmu150
604z prodaného zboží587
644úroky1
672dotace z Úřad práce5403 pracovníků
celkem příjmy2.778 tis. Kč
dotace zřizovatele3.300 tis. Kč
Jaroslav Jörka, vedoucí STC JH, v Úpici dne 21. 12. 2021